Θα αναλάβω οποιαδήποτε υπηρεσία έχει σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ( Η/Υ ), εφόσον είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο, είμαι εξειδικευμένος στις ακόλουθες:

Αναβάθμιση Υπολογιστή
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι αναγκαία πολλές φορές η αναβάθμιση του Η/Υ ή του λογισμικού. Αναλαμβάνω την διαδικασία αναβάθμισης του συστήματος σας με τo ανάλογο  Hardware ( υλικό ) ή Software ( λογισμικό ). 


Συντήρηση & Επιδιόρθωση Υπολογιστή
 • Συντήρηση λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών
 • Καθαρισμός σκόνης που συσσωρεύεται στο εσωτερικό του υπολογιστή και αντικατάσταση θερμοαγώγιμης πάστας για την αποφυγή υπερθέρμανσής του. 
 • Διάγνωση και επιδιόρθωση της βλάβης του υπολογιστή ή του λειτουργικού συστήματος. 
 • Format, εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και των επιθυμητών εφαρμογών
 • Καθαρισμός υπολογιστή από κακόβουλο λογισμικό ( ιούς, κατασκόπους κ.α ) και εγκατάσταση εφαρμογών ασφαλείας ( antivirus, firewall κ.α )

Ανάπτυξη & Συντήρηση Εφαρμογών
Η γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, η οργανωμένη αποθήκευση πληροφοριών ( πελατολόγιο, προϊόντα, έσοδα-έξοδα, κ.α ) και η παραγωγή στατιστικών στοιχείων είναι επιθυμητή από τις περισσότερες επιχειρήσεις. Και όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν με μία εφαρμογή.
 • Αρχικά, σχεδιάζεται το σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. 
 • Ακολουθούν η ανάλυση και υλοποίηση του. 
 • Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση της εφαρμογής - συστήματος και την εκπαίδευση των χρηστών της. 

Εγκατάσταση Ενσύρματου ή Ασύρματου δικτύου
Με ένα δίκτυο μπορούμε να διαμοιράσουμε το Internet, έναν εκτυπωτή, να μεταφέρουμε αρχεία, να παίξουμε παιχνίδια κ.α.
 • Εγκατάσταση σύνδεσης στο Internet
 • Εγκατάσταση ασύρματου ή ενσύρματου τοπικού δικτύου

Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
Όταν οι πληροφορίες που πρέπει να διαχειριστούμε είναι πολλές, θέλουμε να τις θυμόμαστε, να είναι οργανωμένες, να τις ενημερώνουμε, να παράγουμε στατιστικά στοιχεία, αναζητούμε πληροφορίες ανάμεσα από χιλιάδες άλλες και όλα αυτά θέλουμε να συμβαίνουν σε μηδενικό χρόνο, τότε χρειαζόμαστε μία Βάση Δεδομένων.
 • Η Βάση Δεδομένων σχεδιάζεται σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας
 • Μετά την υλοποίηση της, ακολουθεί η εγκατάστασή της στον υπολογιστή σας
 • Απαραίτητη είναι πολλές φορές και η καθοδήγηση των χρηστών της Βάσης Δεδομένων
 • Συντήρηση της Βάσης Δεδομένων είναι διαθέσιμη, όποτε κριθεί απαραίτητο

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων & Δικτυακών Ημερολογίων
Ο εκσυχρονισμός, η ανάγκη για διαφήμιση, αύξηση της δημοτικότητας και διεύρυνση του πελατολογίου οδηγούν τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση μιας θέσης στον κόσμο του διαδικτύου.

 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων ή Δικτυακών Ημερολογίων ( blog )
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών